هله بیکم یا زوار : یعنی بفرمایید ای زوار 

گالری تصاویر 1001 عکس