رزو گذشته رفتیم بازدید مراکز تولید شترمرغ ، بلدرچین و ... که در قالب اقتصاد مقاومتی توسط روستاییان و با حمایت سازمان هایی مثل بسیج دانشجویی و سپاه پاسداران ایجاد شده بود . نکات بسیاری در این خصوص برای گفتن وجود دارد که بعدا به آن خواهم پرداخت . این ثبت هم حاصل سفر دیروز بود