بسم الله الرحمن الرحیم 

امروز 4 خرداد 1396 بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تصویری که پیش انتخابات از دکتر رئیسی به صورت دیجیتال نقاشی کردم و در برخی ستاد ها مورد استفاده قرار گرفت را منتشر می کنم . انتشار این تصویر چند دلیل دارد .

اول اینکه به صراحت مواضع خود را در خصوص دولت فعلی یعنی دولت ناکارآمد آقای روحانی اعلام کنم ؛ هرچند که آقای روحانی کما فی سابق منتقدین و مخالفین خود را که بر اساس آخرین انتخابات رسمی کشور 16 میلیون نفر هستند را خشونت طلب خواند اما بنده با افتخار انتقاد خود را از شرایط موجود اعلام می دارم هرچند که آقای روحانی مرا بی شناسنامه و یا خشونت طلب بخواند . 

دوم اعتراض خود را نسبت به روند انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کنم . در این انتخابات متاسفانه با پدیده زشت و بدی روبرو بودیم که دولت برخلاف قانون با هماهنگی و مدیریت گسترده و با استفاده از ظرفیت های دولت و بیت المال اقدام به مهندسی انتخابات کرد . همانگونه که مستحضرید در این انتخابات چیزی نزدیک به 7 میلیون ایرانی از حق مسلم خود یعنی تعیین سرنوشت محروم شدن و در کمال ناباوری صفوف فشرده رای با بهانه نبود تعرفه و یا اتمام زمان رای گیری متفرق شد . 

اما بعد اگر این حرف را نگویم باور کنید مانند آتشفشان منفجر خواهم شد؛ جناب آقای روحانی شاید با مهندسی انتخابات بتوان بر مسند قدرت باقی ماند اما شما از این پس رئیس جمهور نیستید بلکه از فردا آنهایی که در ستاد انتخابات شما زمینه رای آوری شما را فراهم کردند افسار ریاست شما را به دست خواهند داشت .شما باید از این پس هوای آقایان سقه سفید اطرافتان را داشته باشید ! آنها شما را در مسند قدر تثبیت کردند تا از شما سواری بگیرند . آقای روحانی من به اطرافیان شما کاری ندارم اما خود شما با چه رویی از این پس خود را رئیس جمهوری می خوانید که تاب آرای مردم را نداشت ! شما چطور می توانید خود را رئیس جمهور بدانید در حالی که از هیچ حربه ای برای تخریب جریان رقیب کوتاهی نکردید ؟ اگر من جای شما بودم از خجالت در برابر حضرت معصومه (س) آب میشدم که چگونه حتی از امام رضا (ع) بر علیه جریان مقابل استفاده کردید . آقای روحانی آیا اگر مردانه و با صداقت وارد میدان رقابت می شدید هم اکثریت رای را جذب میکردید ؟ آقای روحانی شما چطور خود را رئیس جمهور من می دانید ؟ درحالی که دست ستاد های شما در جیب بیت المال بود و ما از جیب های خالی خود برای تبلیغ  خرج می کردیم ! آقای روحانی شما گفتید در ستاد ما شام توزیع میشد ! اما من امید وارم آه دل جوان هایی دامن شما را بگیرد که شب های انتخابات تا به صبح با شکم گرسنه در حالی با شما رقابت می کردند که دستان شما تا مفرق در جیب بیت المال بود و از آن خرج می کردید . آقای روحانی کاری که شما با دل جوانان مومن و انقلابی کردید فقط خدا از آن آگاه است . آقای روحانی حرف های ما تمامی ندارد اما این را بدانید که خود را برنده میدان رقابت های انتخابات ندانید . شما پیروز نشدید شما شکست خوردید . شما در برابر مردم مظلوم شکست خوردید چون مجبور شدید آنها را از حق طبیعی خود یعنی رای دادن محروم کنید . آقای روحانی فکر نکنید ما در این انتخابات شکست خوردیم ! نه ما فقط رای نیاوردیم . ما در برابر جریان ثروت و قدرت دست و زبانمان بسته بود ، ما شایعه نمی توانستیم درست کنیم ، تهمت و دروغ در دایره تقوا نبود ما از این ابزار ها محروم بودیم اما فراموش نکنید که 16 میلیون رای پاک و حلال در مقابل شماست و مطالبگر حقوق خود از شماست . درضمن روی آن 23 میلیون رای خود هم خیلی حساب نکنید . مردم شاید در چاه جنگ روانی شما لحظه آخر رای را به نام شما نوشتند اما دلشان با انقلاب است . وعده ما ان شا الله روز قیامت