حدود دو سال است که این عکس در گوشه هارد رایانه من خاک میخورد تا اینکه بعد از کشیدن یک دست بر سرو گوشش شد آنچه در بالا می بینید . 

پ ن : این عکس به عنوان یک آموزش برای شیوه پیاده کردن تکنیک عکاسی ضد نور برای همسر ثبت کردم .